> English Version

Web navštívilo lidí:
501378

Přihlašte se do soutěže Blues Aperitiv pro nové bluesové talenty. Uzávěrka je 31. května


Šumperk, 22. dubna - Přihlašování do dalšího ročníku hudební soutěže Blues Aperitiv pro nové bluesové talenty, kterou pořádá mezinárodní festival Blues Alive v Šumperku, je v plném proudu. Soutěž je určena všem neprofesionálním kapelám či hudebníkům bez ohledu na zemi původu. Hlavním lákadlem pro vítěze je možnost vystoupení na festivalu Blues Alive, který se koná každoročně v listopadu. Uzávěrka přihlášek je 31. května 2021.

Úspěšná účast v soutěži se může stát pro kapelu či hudebníka odrazovým můstkem k další hudební kariéře. Vítězové totiž dostávají pozvánku k hraní na listopadovém mezinárodním festivalu Blues Alive. Příkladem hudebníka, kterému soutěž Blues Aperitiv nastartovala sólovou dráhu, je například zpěvák a kytarista Jan Fic. Ten z vlastní zkušenosti také zdůrazňuje, že i samotné hraní na Blues Aperitivu je obrovským zážitkem: “Účast na Blues Aperitivu je pro amatérskýho hudebníka nebo kapelu naprosto nevídaným zážitkem, kterej vás dokáže hodně posunout. Vyzkoušíte si, jaký je hrát na skutečně velkým a špičkovým festivalu, protože dostanete k dispozici stejnou scénu, stejnej zvuk - což byla věc, která mě naprosto ohromila a dodnes ohromuje - a stejně šlapající organizační tým, jako mají k dispozici zámořský hvězdy na Blues Alive. Nemyslím si, že na Aperitivu je důležitý vyhrát. Velkej zážitek a zkušenost je samotná účast, nehledě na to, že je snadný načerpat tam důležitý kontakty a známosti, který vám na hudební cestě dost pomůžou. To, že vaše vystoupení odvysílá Český rozhlas a ještě dostanete CD se záznamem, je třešnička na tomhle parádním dortu."

Ze všech přihlášených kapel porota vybere sedm postupujících a dva náhradníky, kteří se naživo představí na finálovém večeru 11. září 2021 ve velkém sále Domu kultury v Šumperku. “Pak už je vše na kapelách, jak se budou prezentovat před odbornou mezinárodní porotou sestavenou z publicistů, hudebníků a před diváky,” vysvětluje předseda mezinárodní poroty a dramaturg festivalu Blues Alive Ondřej Bezr.

Z tohoto finálového večera získají postup na listopadové Blues Alive 2021 dvě vítězné kapely. Šanci podívat se na festival získá rovněž ten, kdo dostane nejvíce hlasů od publika. “Místa a časy vystoupení vítězů na Blues Alive 2021 budou záležet na možnostech, daných epidemiologickými okolnostmi a z nich vyplývající podobě letošního ročníku festivalu,” říká Ondřej Bezr. “Zkušenost z minulých ročníků navíc dává naději více než dvěma souborům,” dodává Bezr. Také další účinkující, kteří na přehlídce Blues Aperitiv zaujmou porotu, mohou dostat pozvánku k účinkování na vedlejších scénách Blues Alive, jiných českých festivalech či na přehlídkách v Polsku. Například vítězné kapely loňského Blues Aperitivu Foxy Mama a Peanuts budou koncertovat na letní scéně Blues Alive, jež je součástí festivalu v Boskovicích letos 8. července.

Podmínky zařazení do výběru:
    • Kapely, které mají zájem zúčastnit se festivalu, mohou zasílat přihlášky od tohoto okamžiku na adresu horakova@dksumperk.cz.
    • Uzávěrka přihlášek je 31. května 2021
    • Přihláška musí obsahovat název kapely, jmenovité a nástrojové obsazení, technické požadavky kapely, webovou adresu, aktuální fotografii v tiskové kvalitě, stručnou biografii kapely a další informace o ní a dva spolehlivé telefonické a emailové kontakty na členy kapely.
    • Pro základní výběr je bezpodmínečně nutné zaslání nahrávek souboru, bez nich není možné zařazení přihlášky do soutěže. Minimálně tři ukázky ve formátu mp3, případně odkaz na digitální přehrávač (typu Bandcamp příp. YouTube, nikoli však streamovací platformy typu Spotify, Deezer apod.), pošlete společně s přihláškou na výše uvedenou adresu.
    • Přihlásit se samozřejmě mohou i kapely, které absolvovaly Blues Aperitiv už v minulosti, ale na Blues Alive nepostoupily.

 

Chcete si zahrát na Blues Alive XXV. ?


Přihlaste se do soutěže Blues Aperitiv 2021!


Součástí festivalu Blues Alive se neodlučitelně stala mezinárodní soutěžní přehlídka, která hledá nové talenty v žánru blues mezi neprofesionálními kapelami bez ohledu na zemi původu.

Dvěma souborům z Blues Aperitivu 2021 garantujeme postup na Blues Alive 2021. Šanci podívat se na festival získá rovněž kapela, která dostane nejvíce hlasů od publika. Místa a časy vystoupení vítězů na Blues Alive 2021 bude záležet na možnostech, daných epidemiologickými okolnostmi a z nich vyplývající podobě letošního ročníku festivalu.
Zkušenost z minulých ročníků navíc dává naději více než třem souborům! Také další účinkující, kteří na přehlídce Blues Aperitiv zaujmou porotu, mohou dostat pozvánku k účinkování na vedlejších scénách Blues Alive, jiných českých festivalech či na přehlídkách v Polsku.

Termín pro 22. ročník Blues Aperitivu je stanoven na sobotu 11. září 2021 od 19 h.
Festival se uskuteční ve velkém sále Domu kultury.


Podmínky zařazení do výběru:
Kapely, které mají zájem zúčastnit se festivalu, mohou zasílat přihlášky od tohoto okamžiku na adresu horakova@dksumperk.cz.

Uzávěrka přihlášek je 31. května 2021!!!
Přihláška musí obsahovat název kapely, jmenovité a nástrojové obsazení, technické požadavky kapely, webovou adresu, aktuální fotografii v tiskové kvalitě (!), stručnou biografii kapely a další informace o ní a dva spolehlivé telefonické a emailové kontakty na členy kapely.

Pro základní výběr je bezpodmínečně nutné zaslání nahrávek souboru, bez nich není možné zařazení přihlášky do soutěže. Minimálně tři ukázky ve formátu mp3, případně odkaz na digitální přehrávač (nikoli však streamovací platformy typu Spotify, Deezer apod.), pošlete společně s přihláškou na výše uvedenou adresu.

Přihlásit se samozřejmě mohou i kapely, které absolvovaly Blues Aperitiv už v minulosti, ale na Blues Alive nepostoupily.

Ze všech přihlášených kapel porota vybere 7 postupujících + 2 náhradníky. Pak už je vše na kapelách, jak se budou prezentovat před odbornou mezinárodní porotou sestavenou z hudebních publicistů, hudebníků a před diváky.

Důležité informace pro vybrané kapely:
Zvuková technika, základy bicích nástrojů a basový aparát budou jako vždy zajištěny, kapely si přivezou pouze nástrojovou aparaturu. Každá kapela bude mít na své vystoupení 30 minut včetně zvukových zkoušek. Pořadí kapel bude určeno losem. Pořadatel přispívá kapelám na cestovní náklady a zajišťuje ubytování. Ubytování zajistíme i pro kamarády v jejich režii, které si přivezete a předem ohlásíte.


PF 2021

Přejeme vám hodně zdraví a štěstí do roku 2021. Těšíme se na vás 11. - 13. listopadu na jubilejním XXV. ročníku Blues Alive v Šumperku.

PF 2021


Děkujeme za podporu v roce 2020

Zvolna končí rok, jaký v moderní historii Česka nemá obdoby. Světová pandemie ve dvou vlnách doslova zastavila život v zemi, a to včetně kultury, kterou restrikce postihly jako jeden z nejexponovanějších oborů lidské činnosti. Zasvé vzal bohužel i náš festival. Rozhodli jsme se pro vás, ale vlastně tak trochu i pro nás zrekapitulovat, jakými zákruty se události kolem festivalu v posledních více než dvanácti měsících ubíraly.

Pro rok 2020 plánoval festival BLUES ALIVE jubilejní pětadvacátý ročník. Práce na něm začaly už ve druhé polovině roku 2019, zejména v rovině rozmyšlení celkové koncepce vzpomínkové či rekapitulační části (pozvání vybraných zahraničních umělců, kteří v minulých ročnících publikum obzvláště zaujali, pozvání domácích umělců, kteří v minulosti prošli soutěžní částí festivalu BLUES APERITIV a ze scény se neztratili, sobotní tematický koncert, na kterém by zahráli výhradně domácí interpreti, kterým se podařilo v poslední době natočit album ve Spojených státech, spojený se třemi křty těchto alb, které byly právě pro příležitost BLUES ALIVE 2020 načasovány). Začala také první jednání s Vlastivědným muzeem o velké výstavě k čtvrtstoletí BLUES ALIVE.

Dramaturgické práce se zintenzivnily po skončení 24. ročníku BLUES ALIVE (14.-16. listopadu 2019). Na něm jsme mj. vyzvali publikum, aby formou ankety rozhodlo o zahraničním interpretovi, kterého by si přálo na slavnostním 25. ročníku vidět znovu. S převahou hlasů zvítězila americká kytaristka a zpěvačka srbského původu Ana Popovic, jež byla hlavní hvězdou festivalu v roce 2018.

V posledních týdnech roku 2019 a prvních týdnech roku následujícího dramaturgie a zahraniční i domácí booking festivalu intenzivně pracovaly, takže koncem února byl program ročníku 2020 v jasných rysech nastíněn a s některými umělci z ČR i zahraničí uzavřena smlouva. V polovině března však nastoupila první vlna Covid-19, která nejen podstatnou část plánovaného programu znejistila a v průběhu dalších týdnů zrušila, ale také znemožnila uspořádat v řádném dopředu vyhlášeném termínu (28. března) koncertní finále soutěže BLUES APERITIV, do kterého byli už v lednu vybráni interpreti z Česka, Slovenska a Polska.

S odezněním první vlny Covid-19 nám svítala naděje v možnost uspořádání BLUES ALIVE. Na přelomu jara a léta jsme zrevidovali původně plánovaný program, na místa umělců, zejména těch ze Spojených států, jsme doplnili jiné, neméně kvalitní hudebníky zejména z evropských zemí a Velké Británie, u nichž byla naděje, že budou moci do ČR přijet, a mírně jsme rozšířili i domácí program. Dali jsme do prodeje vstupenky, počítající s maximální povolenou kapacitou 1000 návštěvníků, která v té době pro uzavřené akce platila. Všechny permanentní vstupenky (jednodenní nebyly z technických důvodů zavedeny) byly vyprodány doslova během pár dní, v zcela nepochybně nejrychlejším termínu v dosavadní historii festivalu. Zároveň dostávala jasnější kontury plánovaná velká výstava v muzeu, která měla ukázat nejen velkoformátové fotografie ze všech dosavadních ročníků, ale také další zajímavosti, například téměř kompletní festivalový merchandising za celou jeho historii, tiskoviny s festivalem spjaté nebo nejrůznější kuriozity včetně artefaktů podepsaných hvězdami minulých ročníků ze soukromých sbírek návštěvníků.

Byl také stanoven nový termín BLUES APERITIVU na 26. září. Ten se podařilo uskutečnit. Přestože z epidemiologických důvodů nakonec místo plánovaných sedmi skupin vystoupily pouze čtyři, úroveň byla nejen podle mínění poroty, ale i soudě podle ohlasů návštěvníků vysoká. Vyhrály dvě věkově velmi mladé domácí skupiny The Peanuts a Foxy Mama.

Na finále BLUES APERITIVU také dramaturg BLUES ALIVE nastínil novou, v roce 2020 už třetí, zcela rozdílnou vizi programu a celkového rozvržení 25. ročníku BLUES ALIVE. Během září se totiž pandemická situace zhoršovala, přicházely, nejprve zvolna, nejrůznější restrikce pořádání kulturních akcí, a my jsme se snažili do posledního detailu vyhovět stávajícím podmínkám. Program festivalu jsme nakonec v rekordním čase zcela přepracovali ve prospěch značné převahy domácích interpretů, jejichž nabídku kořenilo několik Evropanů a překvapivě i Ana Popovic, která na podzim letošního roku pobývala v Evropě a její časové možnosti se ukázaly s datem konání festivalu v souladu. Hlavním rysem zcela nové a historicky vlastně revoluční podoby festivalu bylo rozvržení na tři paralelně aktivní scény (kromě tradičního Domu kultury také kino a Klášterní kostel), aby bylo vyhověno požadavku maximálního možného počtu návštěvníků v jednom prostoru. Dlužno říci, že ohlasy na novou podobu festivalu byly ze strany návštěvníků (tedy majitelů vstupenek) vesměs velmi pozitivní a pořadatelé od fanoušků festivalu cítili stoprocentní podporu.

Stále se zhoršující epidemická situace nás nakonec přinutila 12. října vyhlásit zrušení 25. ročníku a jeho přesunutí na rok 2021. Samozřejmě včetně výstavy ve Vlastivědném muzeu. Prohlášení se setkalo se smutkem, ale také s pochopením a nadějí, že v následujícím roce se podaří festival v neztenčené míře uskutečnit.

Jako poděkování fanouškům za podporu jsme požádali některé z domluvených domácích i zahraničních účinkujících, jejichž živé koncerty musely být zrušeny, o domácí nahrávku jedné písně, určené výhradně publiku BLUES ALIVE. Příspěvků se nakonec sešlo pětadvacet, byly pospojovány do dvou hodinových bloků a formou streamu odvysílány na festivalovém facebookovém profilu v pátek 13. a sobotu 14. listopadu, kdy měl festival probíhat. Na večer jeho plánovaného začátku ve čtvrtek 12. listopadu poskytla Česká televize, jež je mediálním partnerem festivalu, svůj sestřih ročníku BLUES ALIVE z roku 2005. I tato aktivita měla ve facebookovém světě velký úspěch a k festivalu přilákala kromě jeho stálých sledujících také velké množství prvodiváků.

V těchto dnech probíhají přípravy ročníku BLUES ALIVE 2021, pětadvacátého „na druhý pokus“. Držme si palce, aby se po roční pauze vrátil silnější než kdykoli předtím.

Děkujeme vám všem za podporu a přejeme krásné Vánoce a šťastný rok 2021

Vladimír Rybička, ředitel BLUES ALIVE
Ondřej Bezr, dramaturg BLUES ALIVE
Štěpán Suchochleb, booking agent BLUES ALIVE

 

Letošní Blues Alive v Šumperku v důsledku koronavirové pandemie neproběhne


Šumperk, 12. října 2020 - Letošní ročník mezinárodního festivalu Blues Alive, který se měl konat od 12. do 14. listopadu v Šumperku, je bohužel z důvodu koronavirových opatření a celkové epidemické situace zrušen.

Je nám to moc líto, dlouho jsme doufali, že letošní - opět vyprodaný - ročník uspořádáme. Vymysleli jsme i novou podobu, která by festival za restrikcí platných v září umožnila. Bohužel se ale situace s pandemií zhoršuje a vládní opatření se neustále zpřísňují. I když jsme plánovali veškerá možná hygienická opatření, cítíme, že by bylo nezodpovědné nyní hazardovat se zdravím návštěvníků, účinkujících i technického personálu. Zároveň nám nejistota ohledně délky současného zákazu kulturních akcí neumožňuje festival připravit tak, aby splňoval naše přísná kritéria,” vysvětluje ředitel Blues Alive Vladimír Rybička.

25. ročník Blues Alive tedy proběhne od 11. do 13. listopadu 2021. “Těšíme se, že naše výročí s fanoušky oslavíme o to více příští rok. Zároveň jim děkujeme za veškerou podporu i zájem o vstupenky. Zaplacené vstupné v plné výši dostanou návštěvníci zpět,” dodává Vladimír Rybička.

Důležité upozornění: letošní vstupenky na příští rok nebudou platit, je nutné je vrátit.

Postup vracení vstupenek dle způsobu zakoupení:
Síť GoOut: V případě zakoupení vstupenky skrze prodejní síť GoOut vám bude vstupné vráceno automaticky a není třeba o vrácení žádat. Pokud jste zakoupili platební kartou, vstupné vám bude vráceno na bankovní účet. V případě zakoupení v kamenné prodejně je nutné dojít pro vrácení vstupného do příslušné prodejny.

Pokladna Domu kultury Šumperk: Vstupenky zakoupené na pokladně Domu kultury Šumperk je nutné vracet na tomto místě.

Blues Alive je největší mezinárodní festival svého žánru ve střední Evropě. Za 25 let své existence se propracoval k pozici světově uznávané přehlídky, respektované i v kolébce bluesové hudby, Spojených státech amerických. To se potvrdilo vloni, kdy Blues Alive získal od americké The Blues Foundation, zastřešující organizace svého žánru, nejvýznamnější ocenění, které může nehudebník získat, Keeping The Blues Alive Award. Zástupci organizátorů festivalu je osobně převzali v americkém Memphisu. Blues Alive od svého začátku v roce 1996 představuje jak absolutní legendy blues, tak jeho současné největší hvězdy, ale vyhledává doma i v zahraničí také čerstvé objevy. Soustřeďuje se nejen na tradiční provedení bluesové hudby, ale i na nejrůznější výboje, hledačské projekty na bázi blues a hudbu, která s blues souvisí v druhém plánu. To vše s cílem pro české, ale už i zahraniční posluchače, jichž se do Šumperka o festivalovém víkendu sjíždí stále více, přinést relevantní informaci o aktuálním stavu blues, které je kořenem celé současné populární hudby.

 

Pokud bude možné v polovině listopadu pořádat hudební akce, Blues Alive proběhne se změněným programem a na více místech Šumperka


Vážení diváci, příznivci festivalu Blues Alive,
před časem jsme vám slíbili, že vám v těchto dnech představíme změny letošního ročníku Blues Alive, které reagují na veškerá platná koronavirová opatření - jako například snížení kapacity vnitřních akcí či výrazná omezení cestování v rámci Evropy i z USA. Změny, které by umožnily jubilejní ročník uspořádat v souladu se všemi aktuálně platnými hygienickými nařízeními při zachování nejvyšší kvality programu. Zároveň by se díky změněné organizaci koncertů dostalo na všechny držitele vstupenek.

Dnešní oznámení velmi přísných opatření rušících jakékoliv koncerty v příštích 14 dnech však před tuto změněnou podobu postavilo velké POKUD. Vše, co jsme nově vymysleli, dali dohromady a vy si níže přečtete, platí, POKUD se po těchto 14 dnech přísné restrikce minimálně vrátí k současnému mírnějšímu stavu. S oznámením těchto změn nechceme ale čekat další dva týdny a napínat vás, až se situace vyjasní. Berte to, prosím, jako důkaz, že na vás myslíme a snažíme se festival uspořádat i za těchto těžkých podmínek. Pokud by festival mohl proběhnout v této změněné podobě, všechny zakoupené vstupenky zůstanou v platnosti. A určitě budeme féroví - pokud by se vám tyto změny nelíbily, dostanete možnost vstupenky vrátit. Pokud by festival nemohl být vůbec, zaplacené vstupné vám samozřejmě vrátíme také.  

Děkujeme a držme si palce!       

Změny festivalu Blues Alive 2020, pokud se přísné restrikce uvolní na současnou úroveň:


25. ročník mezinárodního festivalu Blues Alive od 12. do 14. listopadu v Šumperku proběhne! Se změněným programem, hlavní hvězdou Anou Popović a na více místech!

Od červnového vyhlášení programu přibývala neustále nová koronavirová omezení, která dopadala i na náš festival - ať už snížení povolené kapacity vnitřních akcí, rušení evropských turné nasmlouvaných kapel či nemožnost cestování do České republiky v souvislosti se zhoršením pandemie u nás. Celou dobu jsme ale byli rozhodnuti nevzdat se a jubilejní ročník uspořádat - nabídnout našim fanouškům živou bluesovou hudbu nejvyšší kvality a neochudit je o skvělou festivalovou atmosféru,” říká na úvod ředitel Blues Alive Vladimír Rybička. “Nová podoba je výsledkem dlouhých a složitých jednání, přesunů a produkčních úvah. Jde o to nejlepší, co v současné situaci můžeme nabídnout. Zároveň je pro nás zásadní hygienicky bezpečné prostředí a zachování všech nařízení a doporučení,” vysvětluje Vladimír Rybička. Všechny zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. “Doufáme, že fanoušci tyto změny v současné situaci pochopí. A bude pro nás velkou podporou a oceněním, pokud si již zakoupené vstupenky nechají a v listopadu do Šumperka přijedou,” apeluje Vladimír Rybička.

První změnou je to, že několik původně ohlášených umělců  z USA nemůže za současného stavu přijet do Evropy a bylo nahrazeno dokonce větším počtem jiných, stejně kvalitních, jmen. Celkově přijede do Šumperka více než čtyřicet účinkujících - především z České republiky, ale i ze zahraničí. “Reagujeme tím nejen na současné okolnosti, ale vyhovujeme také těm pravidelným návštěvníkům, kteří každoročně žádají větší podíl domácích kapel,” uvádí dramaturg Ondřej Bezr, který dále doplňuje: “Kapely, které letos nemohly dorazit, se budeme samozřejmě snažit přivézt do Šumperka na Blues Alive v příštích letech.

dalsi fota: 2020_BA_Ana_Popovic_tt_nHlavní hvězdou letošního ročníku se stane kytaristka a zpěvačka Ana Popović. Kromě toho, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších osobností žánru, je také mimořádně oblíbenou interpretkou u návštěvníků Blues Alive. V loňské anketě, koho by si festivalové publikum přálo vidět na jubilejním 25. ročníku Blues Alive, skončila na prvním místě. “Návštěvníci si tak hlavní hvězdu pro rok 2020 doslova ´objednali´”, podotýká Ondřej Bezr. Mezi zahraničními hvězdami dále figuruje například britský virtuos na foukací harmoniku a držitel Blues Music Award Giles Robson, britský zpěvák Pat Fulgoni, kterého návštěvníci viděli již na třetím ročníku Blues Alive v roce 1998, nebo fenomenální nizozemský kytarista Hans Theessink, který hrál v Šumperku v roce 2003. “Mladou krev naopak zastoupí například britská kapela Jawbone, v jejímž čele stojí brilantní kytarista Marcus Bonfanti,” doplňuje Ondřej Bezr.

Z domácích hvězd vystoupí například Blues Band Luboše Andršta v klasické sestavě s Ondřejem Konrádem, Vladimírem Gumou Kulhánkem a především zpěvákem Peterem Lipou. Přijede také miláček šumperského publika Michal Prokop s Framusem Five. Speciální repertoár pro Blues Alive připravuje kapela mladých hudebníků, mezi nimiž jsou bývalí členové Blue Effectu, dále mladí kytaristé Roman Hel
cl a Adam Krofian, zpěvák Yannick Tevi z kapely Vanua2, ale hlavně jeden z nejlepších českých rockových zpěváků 60. let Viktor Sodoma. Společně vzdají poctu Radimu Hladíkovi a kapele Matadors. Jeden z nemnoha českých držitelů ceny Grammy, varhaník Ondřej Pivec, přiveze speciální program se zatím utajeným hostem. Vůbec poprvé zahraje na Blues Alive kapela Jazz Q klávesisty a skladatele Martina Kratochvíla. Po dlouhých letech se na festival vrátí písničkář Vladimír Merta, tentokrát v triu s houslistou Janem Hrubým a klávesistou Ondřejem Fenclem. Dostane se i na zahraniční hudebníky žijící v České republice - přijedou Justin Lavash, Phil Shoenfelt, James Harries, Jamie Marshall nebo Steve Walsh.

Silné zastoupení bude mít letos na Blues Alive velmi populární slovenská scéna. Vedle oblíbených jmen jako jsou projekty Juraje Turteva nebo Ericha Boboše Procházky, či kapely ZVA 12- 28 Band, která přiveze vynikající dechovou sekci, zahraje například také Jakub Ursiny. Syn génia slovenského rocku Deža Ursinyho nyní na podzim uvádí v premiéře s kapelou Provisorium živé provedení slavného otcova alba Modrý vrch.

Druhou změnou je to, že festival během hlavních večerů neproběhne jako obvykle na jedné scéně v Domě kultury, ale paralelně na třech místech nedaleko od sebe - kromě velkého sálu Domu kultury, který bude rozdělen na dva sektory se samostatnými vstupy, v šumperském kině OKO a v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie, kde se již v minulosti koncerty Blues Alive konaly. Aby se dostalo na všechny návštěvníky se vstupenkou v rámci kapacity omezené koronavirovými opatřeními, všechny zahraniční i hlavní hvězdy odehrají dva zcela stejné koncertní bloky v různých časech. Přesný program po jednotlivých scénách pořadatelé zveřejní v dostatečném předstihu před konáním festivalu.

Pro pořadatele festivalu je naprosto zásadní hygienicky bezpečné prostředí a zachování všech požadavků, nařízení a doporučení ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice. Všechna koncertní místa budou uspořádána k sezení a mají větší kapacitu, než kolik do nich bude vpuštěno diváků. Jde o prostory s vysokými stropy, budou možné dostatečné rozestupy a vstup bude samozřejmě dovolen pouze v rouškách. K dispozici bude také dostatek dezinfekce.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti bez nutnosti jakékoliv výměny. “Budeme fanouškům zavázáni, pokud si vstupenky ponechají. Samozřejmě ale chápeme, pokud požádají o jejich vrácení,” dodává Vladimír Rybička. Zakoupené vstupenky bude možné vrátit v síti GoOut nebo v pokladně Domu kultury dle aktuální situace v určeném termínu (kupující dostane zpět celou částku bez servisních poplatků předprodejní sítě).

Přehled všech účinkujících Blues Alive 2020, pokud festival bude moci proběhnout:

Ana Popović
Giles Robson & Band feat. Philippe LeJuene & Dexter Shaw /GB/FR/
Pat Fulgoni’s Blues Experience /GB/
Jawbone (GB)
Hans Theessink /AT/
Jumping Matt and his Combo feat. Custom Big Band /HU/
Jack Cannon (HU)
Broken Flowers /PL/

Michal Prokop a Framus Five
Luboš Andršt Blues Band Reunion + Peter Lipa /CZ/SK/
Pocta Radimu Hladíkovi feat. Viktor Sodoma (Matadors)
Jazz Q + Jana Koubková
Vladimír Merta, Jan Hrubý, Ondřej Fencl
Ondřej Pivec a hosté
Kratochvíl, Koubková, Ackerman, Zangi - Znění & Snění

ZVA 12 28 Band + dechová sekce /SK/
Bluesweiser /SK/
Erich Boboš Procházka & Sitra Achra /SK/
Dura & Blues Club /SK/
Jakub Ursiny & Provisorium: Modrý vrch live /SK/
Erich Boboš Procházka & Marek Wolf /SK/
Beans and Bullets /SK/

Jamie Marshall Acoustic Amplified Band /GB/CZ/
Justin Lavash /GB/
Phil Shoenfelt & David Babka /GB/CZ/
The Spermbankers /FIN/NL/CZ/
James Harries Trio /GB/CZ/
Charlie Slavík Revue feat. Steve Walsh /CZ/USA/

Blue Shadows
Ondřej Konrád & Mrakoplaš
Marek Hlavica and Full Flavour Band
Hoochie Coochie Band
Band of Heysek
November 2nd
The Bladderstones
Kingsize Boogiemen
Sketa Fotr
Jana Šteflíčková
Jan Fic
Petr Bubák Bublák
Jiří Míža
Míra Kašpar
Jakub Kořínek
The Peanuts
Foxy Mama

 

Mezinárodní soutěžní festival Blues Aperitiv 2020 zná vítěze

LETOS SE Z ÚSPĚCHU RADOVALY TŘI KAPELY


Netradičně čtyři bluesové kapely z Česka a Polska v sobotu 26. září vystoupily na pódiu Domu kultury Šumperk, kde se uskutečnil dvacátý první ročník mezinárodní soutěže Blues Aperitiv.
Porota i diváci hlasovali pro vítěze soutěžního klání a měli tak v rukách osud postupujících do hlavního programu jubilejního 25. ročníku festivalu Blues Alive, který se letos koná od 12. do 14. listopadu.

Účinkující na soutěži vybrala porota z 34 přihlášených kapel podle zaslaných demosnímků. V sobotu 26.9. pak finalisté předvedli to nejlepší z jejich repertoáru, což náležitě ocenila vedle publika také porota, v níž letos zasedli rozhlasový redaktor a hudební publicista Milan Tesař, dramaturg festivalu Blues Alive Ondřej Bezr a vydavatel známého časopisu Headliner Daniel Stejskal.

„Ve finále letošního ročníku soutěžního festivalu Blues Aperitiv sice nakonec vlivem koronavirových okolností vystoupily jen čtyři kapely, co do úrovně si ale návštěvník v žádném případě nepřipadal jako na přehlídce začátečníků. Všichni čtyři účinkující měli vysokou úroveň a tříčlenná porota měla velkou práci se dohodnout, které nakonec postavit na stupně vítězů. Nakonec po bouřlivém dohadování dala přednost těm nejmladším: členům skupin The Peanuts a Foxy Mama je v průměru něco kolem dvaceti. Jejich instrumentální zdatnost a skupinová sehranost je přitom na zcela mimořádné úrovni. V čele obou kapel stojí charismatičtí frontmani, obě kapely kladou důraz na autorskou tvorbu. Jejich účast nepochybně probarví dramaturgickou nabídku listopadového Blues Alive,“ uvedl dramaturg festivalu Blues Alive Ondřej Bezr.

„Do polské části Blues Alive, která proběhne v Chorzówě v neděli 15. listopadu, byla vybrána skupina Mo/Fo Cat Clarion, stavějící na brilantních muzikantských výkonech, vlastní tvorbě a tradičnějším bluesrockovém soundu,“ dodal Ondřej Bezr.

 

VÝSLEDKY BLUES APERITIV 2020

Do hlavního programu Blues Alive (Šumperk 12. - 14.11.2020) postupují:
Foxy Mama (CZ)
The PeaNuts (CZ)

Cena diváků:
Foxy Mama (CZ)

Do hlavního programu Blues Alive (Chorzów 15.11.2020) postupují:
Mo/Fo Cat Clarion (CZ)

 

 

Novou podobu letošního ročníku festivalu představíme během příštího týdne. Děkujeme za trpělivost. Tým festivalu Blues Alive

 


Blues Alive se sníženou kapacitou je vyprodané. Zahrají legendy Luboš Andršt s Peterem Lipou, Ondřej Pivec nebo Marek Hlavica    


Šumperk, 21. července – Jubilejní pětadvacátý ročník mezinárodního festivalu Blues Alive, který proběhne v Šumperku letos od 12. do 14. listopadu, vyprodal svoji sníženou kapacitu povolenou koronavirovými opatřeními. Zároveň oznamuje český program, na který letos klade velký důraz.


Je to nejen proto, že si o české muzikanty naši pravidelní návštěvníci říkají, ale i z toho důvodu, že jsme chtěli českou bluesovou scénu po dlouhých měsících karantény podpořit,” říká na úvod ředitel festivalu Vladimír Rybička. Proto jsou oba hlavní doprovodné koncerty, tedy páteční odpoledne v H-clubu a sobotní Tematické odpoledne v Domě kultury sestaveny bez výjimky z domácích zdrojů a proto jsou také zařazeni domácí kapely a hudebníci do večerních koncertních maratonů.

V hlavních večerních blocích zahraje Luboš Andršt Blues Band Reunion se slovenským zpěvákem Peterem Lipou, tedy legendy žánru v klasické sestavě s Ondřejem Konrádem (harmonika) a Vladimírem Gumou Kulhánkem (baskytara), která se schází jen při velmi výjimečných příležitostech. “Jejich debutové album Blues z lipového dřeva bylo vůbec první vydanou českou bluesovou deskou,” podotýká dramaturg přehlídky Ondřej Bezr. V rámci koncertu oslaví Ondřej Konrád významné životní jubileum a bude pokřtěna životopisná kniha Ondřeje Bezra a Luboše Andršta Ještě hraju vestoje. Kmotrem se stane Michal Prokop, který si s Blues Bandem také pohostinsky zazpívá.

Na jednom z večerních hlavních koncertů vystoupí se svým Full Flavor Bandem také Marek Hlavica, kterého návštěvníci znají jako dlouholetého moderátora Blues Alive. “Letos chceme připomenout, že je také vynikajícím zpěvákem, který v minulosti vystupoval na festivalu s kapelami Tucet a Žáha. Jeho současný repertoár vychází z alba Solitaire, které Hlavica na loňském ročníku Blues Alive pokřtil,” říká Ondřej Bezr.

Hned tři křty čekají návštěvníky na sobotním Tematickém odpoledni. Harmonikář Charlie Slavík natočil nedávno v americkém Nashvillu album s muzikanty z kapely Robbena Forda. Pokřtí ho nyní na Blues Alive, hostem jeho kapely bude vynikající v Praze žijící americký kytarista a producent Steve Walsh.

Druhý křest připravuje kapela Band of Heysek. “Ta natočila při své loňské návštěvě USA přímo v centru žánru zvaného hill country blues dvě alba s místními hudebníky, dobře známými i z koncertování na Blues Alive,” líčí Ondřej Bezr. Deska s R. L. Boycem nese název Juke My Joint a vyšla již před několika měsíci. Druhé album je načasováno právě k vystoupení na Blues Alive a Band of Heysek ho natočili s kytaristou Kennym Brownem.

A do třetice pokřtí během Tematického odpoledne EP nových písniček November 2nd, kapela, která mnohokrát koncertovala i nahrávala v USA a vůbec poprvé hrála již na IV. ročníku Blues Alive v roce 1999.

Ke stálým hostům festivalu patří i protagonisté pátečního koncertu v H-clubu. Bluesoví písničkáři Jiří Míža, Míra Kašpar a Jakub Kořínek vesměs prošli v minulosti soutěží Blues Aperitiv, ale posléze se etablovali ať už jako sólisté nebo leadeři vlastních kapel. “Každý z nich představuje originální tvůrčí osobnost české bluesové scény,” zdůrazňuje Ondřej Bezr.

Na speciálním pátečním koncertě v Klášterním kostele vystoupí dnes už světově proslulý český hráč na elektrické varhany Ondřej Pivec se zatím utajeným hostem. “Pivec se svým Organic Quartetem na Blues Alive koncertoval v roce 2008, poté se přestěhoval do USA, kde načerpal mnoho zkušeností nejen hraním v klubech, ale také doprovázením gospelů v afroamerických baptistických kostelích,” říká Ondřej Bezr. V posledních letech je členem doprovodné skupiny fenomenálního zpěváka Gregoryho Portera a coby člen této kapely je také jedním z mála českých držitelů ceny Grammy.

Ze zahraničního programu čekají na diváky v Domě kultury legendy jako například přední představitel chicagského blues, vynikající slidekytarista Lil' Ed Williams, kytarista a zpěvák z Chicaga, někdejší člen doprovodné kapely Muddyho Waterse John Primer, funkový, jazzový a rhythm & bluesový saxofonista Pee Wee Ellis se svojí formací nebo slavný pianista a varhaník Bruce Katz s kapelou a harmonikářem Gilesem Robsonem. K dalším zahraničním hostům patří rakouský bluesový písničkář Hans Theessink, fenomenální maďarský harmonikář Mátyás Pribojszki s big bandem nebo jako objevy americký bluesový písničkář Jontavious Willis a chicagský kytarista a zpěvák Corey Dennison.

V tuto chvíli je vyprodaná permanentkami snížená kapacita Domu kultury v Šumperku. Dle momentální situace s povoleným počtem návštěvníků hromadných akcí přidají či nepřidají pořadatelé do prodeje permanentky a jednodenní vstupenky na jednotlivé hlavní večerní koncerty.  

Více informací najdou zájemci na www.bluesalive.cz a festivalovém profilu na Facebooku.

Blues Alive je největší mezinárodní festival svého žánru ve střední Evropě. Za 25 let své existence se propracoval k pozici světově uznávané přehlídky, respektované i v kolébce bluesové hudby, Spojených státech amerických. To se potvrdilo vloni, kdy Blues Alive získal od americké The Blues Foundation, zastřešující organizace svého žánru, nejvýznamnější ocenění, které může nehudebník získat, Keeping The Blues Alive Award. Zástupci organizátorů festivalu je osobně převzali v americkém Memphisu. Blues Alive od svého začátku v roce 1996 představuje jak absolutní legendy blues, tak jeho současné největší hvězdy, ale vyhledává doma i v zahraničí také čerstvé objevy. Soustřeďuje se nejen na tradiční provedení bluesové hudby, ale i na nejrůznější výboje, hledačské projekty na bázi blues a hudbu, která s blues souvisí v druhém plánu. To vše s cílem pro české, ale už i zahraniční posluchače, jichž se do Šumperka o festivalovém víkendu sjíždí stále více, přinést relevantní informaci o aktuálním stavu blues, které je kořenem celé současné populární hudby.


Prodej vstupenek na festival Blues Alive

 

Prodej zahájen 25. června 14:00 hod prostřednictvím předprodejní sítě GoOut.net a v předprodeji DK Šumperk.

V tuto chvíli jsou v prodeji pouze permanentky. Součástí permanentky je bonusové CD se záznamem loňského ročníku.

Návštěvníci festivalu si nemusí vstupenky tisknout, stačí ukázat kód vstupenky na displeji telefonu. V případě jakýchkoliv dotazů  je  zákaznická podpora na tel: 222 70 30 70 nebo e-mail: info@goout.cz

 

dalsi fota: 2020_BA_plakat_A2

 

25. Blues Alive v Šumperku bude! Nabídne zahraniční legendy i důraz na domácí hudebníky 


Šumperk, 23. června – Pětadvacátý jubilejní ročník mezinárodního festivalu Blues Alive i přes těžkosti v přípravě spojené s koronavirovými opatřeními proběhne letos v obvyklém rozsahu v Šumperku od 12. do 14. listopadu. Na diváky v Domě kultury čekají zahraniční legendy jako například přední představitel chicagského blues, vynikající slidekytarista Lil' Ed Williams, kytarista a zpěvák z Chicaga, někdejší člen doprovodné kapely Muddyho Waterse John Primer, funkový, jazzový a rhythm & bluesový saxofonista Pee Wee Ellis se svojí formací nebo slavný pianista a varhaník Bruce Katz s kapelou a harmonikářem Gilesem Robsonem. K dalším zahraničním hostům patří americký kytarista Bernard Allison, rakouský bluesový písničkář Hans Theessink, fenomenální maďarský harmonikář Mátyás Pribojszki s big bandem nebo jako objevy americký bluesový písničkář Jontavious Willis a chicagský kytarista a zpěvák Corey Dennison. Z České republiky a Slovenska zahrají například Luboš Andršt Blues Band s Peterem Lipou, November 2nd, Band of Heysek, Charlie Slavík Revue feat. Steve Walsh nebo Marek Hlavica. Vstupenky v limitovaném počtu budou k dostání od 25. června, 14 hodin, v síti GoOut a na pokladně Domu kultury. 

“Jako festival, propagující už pětadvacet let hudbu s tak hlubokými kořeny ve Spojených státech jsme měli přípravu letošního ´koronavirového´ ročníku značně ztíženou. Jsme si nicméně jisti, že festival v podobě, v jaké jej nyní představujeme, proběhne. Věřím, že udržíme tradici akce, která v minulosti zaznamenala jen skutečně velmi výjimečné programové změny,” říká na úvod ředitel festivalu Vladimír Rybička. Základ festivalového programu byl hotový již před před vypuknutím koronavirové krize. “Poté, co koronavirus dobyl nejen Evropu, ale zejména Ameriku, jsme museli řadu programových bodů zrušit nebo přesunout na příští léta,” líčí festivalový booking agent Štěpán Suchochleb.

“Domnívám se, že se nám i přes nelehkou situaci podařilo sestavit velmi lákavý program, který představí jak legendy našeho žánru, tak zcela čerstvé objevy a přísliby do budoucna,” zdůrazňuje dramaturg přehlídky Ondřej Bezr a dodává: “Letos jsme výjimečné kladli důraz i na domácí scénu. Nejen proto, že si o české muzikanty naši pravidelní návštěvníci říkají, ale i z toho důvodu, že jsme chtěli českou bluesovou scénu po dlouhých měsících karantény podpořit.” Z tohoto důvodu jsou oba hlavní doprovodné koncerty, tedy páteční odpoledne v H-klubu a sobotní Tematické odpoledne v Domě kultury sestaveny bez výjimky z domácích zdrojů a proto jsou také zařazeni domácí účinkující do večerních koncertních maratonů.

A jaké hudební osobnosti tedy vystoupí na třech hlavních festivalových večerech? Slidekytarista Lil' Ed Williams s kapelou The Blues Imperials opakovaně zvítězili nebo byli nominovaní v cenách Blues Music Awards a do České republiky přijíždí jako představitelé moderní podoby chicagského blues. John Primer, kytarista a zpěvák z Chicaga, někdejší člen doprovodné kapely Muddyho Waterse, má zkušenost i s českými muzikanty. “S jeho kapelou si zahráli Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý, když jako zatím jediní domácí zástupci koncertovali na Chicago Blues Festivalu,” doplňuje Ondřej Bezr.

V čele vlastní formace Funk Assembly přijede do Šumperka Pee Wee Ellis, funkový, jazzový a rhythm & bluesový saxofonista a bandleader. “Jde o někdejší oporu legendární dechové sekce kapely Jamese Browna z druhé poloviny 60. let a poté dlouholetého blízkého spolupracovníka Vana Morrisona,” dodává Ondřej Bezr.

V Šumperku se také při jednom koncertu sejdou na pódiu dvě česko-slovenské legendy: Luboš Andršt Blues Band a Peter Lipa, kteří tak obnoví dnes již de facto neexistující kapelu, jejíž debutové album Blues z lipového dřeva z roku 1984 bylo vlastně první českou bluesovou deskou. V rámci tohoto vystoupení bude pokřtěna biografická kniha Luboše Andršta a Ondřeje Bezra Ještě hraju vestoje. Role kmotra se ujme další česká legenda Michal Prokop, který samozřejmě také zazpívá.

Toto setkání legend nebude jediné. Společně vystoupí také pianista a varhaník Bruce Katz a harmonikář Giles Robson. “Bruce Katz hrál na bluesové scéně snad s každým, je držitelem mnoha ocenění i nominací; mj. i za loňské společné album s Joem Louisem Walkerem a právě harmonikářem Gilesem Robsonem,” říká Ondřej Bezr.

Kytaristu Bernarda Allisona čeští fanoušci dobře znají, poprvé zde vystoupil v mládí jako host v programu svého slavného otce Luthera Allisona v Praze na samém začátku 90. let. Rakouský bluesový písničkář Hans Theessink je milovníkem dřevních bluesových stylů i hudebních nástrojů, na Blues Alive poprvé koncertoval již v roce 2003. V čele big bandu, který dodá jeho hudbě široký sound a mimořádný švih, dorazí do Šumperka fenomenální maďarský harmonikář Mátyás Pribojszki. Formace nese název Jumping Matt and his Combo feat. Custom Big Band.

Šumperku nebudou chybět ani mladé objevy - například třiadvacetiletý bluesový písničkář z americké Georgie Jontavious Willis. “Jde o jednu z osobností, o kterých se v posledním roce na světové bluesové scéně nejvíc mluví. Jeho album Spectacular Class bylo letos nominováno na cenu Grammy v kategorii tradičního blues,” zdůrazňuje Ondřej Bezr. Na Blues Alive přijede také Corey Dennison Band, nominovaný několikrát na Blues Music Awards. “Představuje jednu z nejsledovanějších akvizic chicagské scény za posledních pět let, v čele s vynikajícím robustním kytaristou a zpěvákem Coreym Dannisonem,” uzavírá Ondřej Bezr.

“Vzhledem k situaci jsme nemohli letos přihlédnout k přáním návštěvníků z loňské ankety. Věříme, že se nám podaří hudebníky minimálně z první desítky přivézt na některý z dalších ročníků,” dodává ještě ředitel festivalu Vladimír Rybička.

Vstupenky v limitovaném počtu budou v prodeji od 25. června, 14 hodin, v síti GoOut a na pokladně Domu kultury. Více informací najdou zájemci na www.bluesalive.cz a festivalovém profilu na Facebooku.

Blues Alive je největší mezinárodní festival svého

News

Změna společníka pořadatele festivalu Blues Alive

V minulých dnech došlo ke změně společníka pořadatele festivalu Blues Alive, obchodní společnosti Blues Alive s.r.o. Dosavadní společníky Vladimíra Rybičku a Hanu Čunderlovou vystřídal dlouholetý člen přípravného týmu Blues Alive Štěpán Suchochleb. Jedná se o změnu dlouhodobě plánovanou, která nebude mít žádný další vliv na organizaci festivalu. Vladimír Rybička zůstává ředitelem festivalu a jednatelem společnosti. Festival připravuje stejný tým jako doposud, tedy kromě ředitele Vladimíra Rybičky ještě dramaturg Ondřej Bezr a booking agent Štěpán Suchochleb, kteří se opírají o stejný okruh spolupracovníků jako v předcházejících letech. Festival Blues Alive se i nadále bude konat v Šumperku. Děkujeme tímto za podporu města Šumperk, Ministerstva kultury i Olomouckého kraje a doufáme, že se s diváky uvidíme v listopadu na festivalu.

26.04.2021

Mladá fronta DNES

dalsi fota: 2021_BA_mfd_10_unora.pdfn

10.02.2021

Přihlášky do Blues Aperitivu

Od dnešního dne lze zaslat svou přihlášku do mezinárodní soutěže Blues Aperitiv, která se uskuteční v sobotu 11. září 2021. Uzávěrka přihlášek je 31.5.2021.

20.1.2021

Navrácení vstupenek

Pokud jste ještě nestihli vrátit zakoupené vstupeny na loňský ročník festivalu Blues Alive, po telefonické domluvě s paní Havlínovou na tel. +420 778 005 031 tak můžete učinit. Děkujeme.

6.1.2021

Finalisté mezinárodní soutěže Blues Aperitiv

Vzhledem ke stávající situaci budou ve finále Blues Aperitivu čtyři kapely: DIAPOSITIVE /PL/, FOXY MAMA, MO/FO CAT CLARION a THE PEANUTS /CZ/.

24.9.2020

Blues Aperitiv

dalsi fota: 2020_BA_plakat_A2_blues_aperitiv_II_nn

22.07.2020

Prodej vstupenek startuje 25.6. od 14 hodin

Prostřednictvím předprodejní sítě GoOut.net a v předprodeji DK Šumperk.

dalsi fota: 2020_BA_permanentka_n

23.06.2020

Dramaturg šumperské přehlídky blues Ondřej Bezr nepřipouští, že by se festival letos nekonal

Rozhovor pro Mladou frontu DNES

dalsi fota: 2019_BA_TZ_rozhovor_MFD

a 5 + 2

dalsi fota: 2019_BA_TZ_rozhovor_5+2

27.05.2020

Přípravy na 25. ročník festivalu

dalsi fota: 2020_BA_TZ_pripravy_na_25_rocnik_festivalu_n

12.05.2020

Blues Apertiv se nekoná

Náhradní termín bude oznámen.

10.03.2020

Známe datum Blues Alive pro rok 2021

XXVI. ročník Blues Alive se uskuteční ve dnech 11.-13.11.2021.

31.01.2020

Známe datum Blues Aperitiv pro rok 2021

V roce 2021 se Blues Aperitiv uskuteční dne 20.3.2021.

31.01.2020